Glasänglar från Betlehem

Ett litet konstverk i glas

I det som andra kastar bort ser glaskonstnärerna möjligheten till vackra ting. De ger det bortkastade ett nytt liv. Återanvänder. Skapar.

Glasflaskor, planglas, spruckna glasrutor, allt blir änglar. Allt glasdamm och alla glassmulor som blir av att skära i glas smälts om och används igen. Inget går till spillo. Recycling på hög nivå.

Glasänglarna från Betlehem bär bud om fred och försoning. De är formade av glasbitar som symboliserar skärvor i en splittrad värld. Att de fogas samman är en bild av en gemensam framtid, rättvisa, fred och lika värde.

’Var inte rädd’, säger ängeln, ’Gud är med dig’.

Din skyddsängel viskar, ’Kom ihåg att du är värdefull, en dyrbar sten i Guds ögon’. Så kan vi också vara änglar för varandra.

Den första julnatten var det en ängel som sa: var inte rädda, lyssna, jag kommer med ett glädjebud, en glädje för hela folket; idag har ett barn fötts i Betlehem och han är Herren. I Betlehem föds fredsfursten och änglar bär hans budskap om fred och framtid för alla.

Traditionellt har änglar tillverkats i Betlehem av olivträ (och görs så fortfarande). Tanken på att göra dem i glas föddes i en tid av stridigheter i Betlehem där glas gick i kras. Kunde bitarna användas till något? Ge inte upp, håll i hoppet, var en Guds medskapare! Det blev viktigt att se med Guds ögon och skapa något nytt.

Våra glasänglar tillverkas i en liten ateljé i Betlehem i Palestina där kvinnor samarbetar för att få en egen inkomst. Det ger dem även en ökad självkänsla, så viktig i en kringskuren vardag.

Glasängeln är ett litet konstverk i glas

med budskap om framtid och hopp